web analytics

Pokerdə yüksək roller

Pokerdə yüksək roller

Poker terminologiyasında təcrübəlilər üçün çoxlu adlar var. Onlardan bəziləri sinonimdir. Digərləri oyunçunun müəyyən bir kateqoriyasını ifadə edir. Pokerdə yüksək roller termini sonuncu növə aiddir. Onun kim olduğunu və həmkarlarından nə ilə fərqləndiyini bilmək faydalıdır.

Əgər siz də hər yerdə qumar oynamağı sevirsinizsə, sizin üçün Pin Up mobil proqramımız var!

Pokerdə yüksək roller anlayışı

İngilis dilindən High Roller “yüksək roller” kimi tərcümə olunur. Pokerdə bu, çox yüksək stavkaları olan stolüstü oyunçulara verilən addır. Bunlar bahalı turnirlərin və pullu oyunların iştirakçılarıdır. Yüksək diyircəkli ilə adi müntəzəm arasında dəqiq bir xətt yoxdur. Ən yaxşı oyunçular kateqoriyasına aid olmaq intizamdan, poker formatından asılıdır. Adətən bu, turnirə girmək və ya masa arxasında oturmaq üçün çoxlu pul ödəməyə hazır olan şəxsin adıdır.

High Roller termini tez-tez bahalı satınalmalarla əlaqəli hadisələrə münasibətdə istifadə olunur. Bu turnirlər və pullu oyunlar ən yüksək bahisli müntəzəmləri bir araya gətirir.

Oyunçuların növləri

Bahalı turnirlərə və pul masalarına gələnləri iki qrupa bölmək olar:

  • Peşəkarlar əla bacarığı olan ən yaxşı oyunçulardır. Bunlar böyük turnirlərin çoxsaylı qalibləri, poker otaqlarında yüksək stavkaya malik müntəzəm masalardır.
  • Həvəskarlar – iş adamları, idman və kino ulduzları. Bu oyunçular əvvəlki kateqoriyalı oyunçular üçün gəlir mənbəyidir.

Birinci qrup üçün poker bir peşə və əsas gəlir mənbəyi, ikinci qrup üçün əyləncə və xərc maddəsidir. Yüksək roller və digər oyunçular arasındakı əsas fərq bacarıq deyil, nəhəng bankroll və bahalı tədbirlərdə iştirak etmək imkanıdır.

Digər təsnifat meyarları da var. Nağd pul və MTT yüksək rollerlər, Hold’em və Omaha, onlayn və oflayn var. Müxtəlif fənlərdən və oyun formatlarından olan peşəkarlar adətən eyni masada toplaşırlar.

Yüksək paylı poker düşüncə tərzi

Poker peşəkarları təkcə şanslı deyillər. Bu insanlar mühüm bacarıqlara malikdirlər:

  • Rəqibdən oyun – masadakı hər bir hərəkət rəqiblərin mümkün cavabını nəzərə alaraq diqqətlə düşünülür. Peşəkarların hüdudlarında poker oyunçularının kiçik bir sahəsi var, buna görə də müntəzəm oyunçulara tez-tez rast gəlinir. Rəqiblər bir-birini öyrənir və ayrıca qərarlar qəbul edirlər.
  • Riyaziyyatı başa düşmək – oyun nəzəriyyəsi və ehtimalının əsas anlayışlarını yaxşı bilmək, onlardan praktikada istifadə etmək bacarığı.
  • İntuisiya – ağıllı poker oyunçusu, hətta məntiqə zidd olsa belə, rəqibin hərəkətlərini proqnozlaşdıra bilər. Bu sehr deyil, böyük təcrübə və rəqiblərin müşahidəsinin nəticəsidir.
  • Pula sakit münasibət – ən yaxşı poker oyunçuları itkilərdən asanlıqla sağ çıxırlar, əyilmələri bilmirlər. İtirmək qorxusu peşəkarlara böyük mərclər etməyə mane olmur.
  • Emosiyaları idarə etmək bacarığı – bahalı limitlərin çoxu təcrübəli poker oyunçularıdır. Əsl oyunda onlar rəqibin kartlarını jestləri, baxışları və hərəkətləri ilə yaxşı oxuyurlar. Belə şəraitdə rəqibə əliniz haqqında əlavə məlumat verməmək üçün soyuqqanlı qalmaq vacibdir.

Nəticə

Poker strategiyasının mühüm elementi bankrolldur. Pulun idarə edilməsi qaydalarına riayət etməklə, oyunçunun itirmə zolağı ilə qarşılaşma ehtimalı daha yüksəkdir. Pokerdə yüksək roller həm peşəkar idmançı, həm də sahibkardır. Birincisi ilə o, nizam-intizam, müntəzəm məşq və rəqabət, ikincisi ilə müstəqillik və səriştəli pul idarəçiliyi ilə birləşir.

Tez-tez qalibiyyətlər, gözəl Pin Up bonusları, daxil olun, anı qaçırmayın!

error: Content is protected !!